L.R. De Heideruiters Deurne West

Logo

Welkom op de homepage van L.R. De Heideruiters uit Deurne.

De letters L.R. staan voor "Landelijke Rijvereniging" waaruit af te leiden is dat de vereniging een Hippische club is die van oudsher was aangesloten bij de N.K.B. De N.K.B. (Nederlandse Katholieke Bond) was een basisorganisatie in hippisch Nederland.
Per 1 januari 2002 zijn 4 basisorganisaties en 13 andere paardensport organisaties opgegaan in een grote sportbond. Deze draagt de naam Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS), de organisatie draagt het predicaat koninklijk omdat een van de gefuseerde organisatie dit predicaat al droeg en hare majesteit toestemming heeft gegeven dat de nieuwe organisatie dit predicaat mocht voortzetten.
Deze sportbond is de een na grootste sportbond van Nederland, en U mag raden wat de grootste sportbond is.

Onze vereniging is opgericht op 6 januari 1984 door Ad van de Westerlo en Gerrit van de Weyer

Henk Bouwmans en Carlo Reijnders hebben 25 jaar lang deel uitgemaakt van het bestuur en zijn daarvoor, samen met Gerrit van de Weijer, in 2009 benoemd als ere-lid.

Het bestuur bestaat op dit moment uit:


Penningmeester: Carlo Reijnders

Verder kent de vereniging 3 ereleden:


De voornaamste doelen van onze vereniging zijn:

  1. Het (doen) beoefenen van de paarden- en of ponnysport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de draf- en rensport.
  2. het bevorderen van de paarden- en ponysport en de gezondheid en het welzijn van paarden en pony's in Nederland in de ruimste zin des woords en rekening houdend met de vastgestelde gedragscodes.
  3. het bevorderen van de belangen van de leden.

De leden van onze vereniging beoefenen zowel de Dressuursport als de Springsport.

Hindernis

Naast deze twee disciplines is er nog de Afdelingsdressuur. Bij de afdelingsdressuur wordt in groepsverband (4 of 6 personen) een dressuurproef verreden. De gevormde groepen worden dan ook zes- of viertal genoemd. De populariteit van deze discipline neemt sterk af. Ook onze vereniging heeft deelname aan deze tak van sport vaarwel gezegd. Waardoor onze vereniging alleen nog uit individuele sportbeoefenaars bestaat.

Het gevolg hiervan was dat we sinds 1 januari 1997 zowel gewone leden als individuele leden kenden. De gewone leden namen deel aan de trainingsavonden terwijl de individuele leden daar geen gebruik van maakten.

Na wederom 12,5 jaar kwam in 2009, ons 25 jarig jubileumjaar ook aan de wekelijkse trainingsavond een einde.
Om het verenigingsverband enigzins te behouden wordt er door onze vereniging regelmatig een concours hippque of wedstrijd georganiseerd.
Een opmerkelijke prestatie is het concours van 1994 waarbij we overstormd werden door het aantal inschrijving. Door extra terreinen (4 ha) bij te huren konden we alle verenigingen die voor de sluitingsdatum hadden ingeschreven een startmogelijkheid aanbieden. Dit waren er in totaal 1731. Dit is zover wij weten het grootste, eendags PAARDEN-concours. (Het grootste eendags concours voor paarden-en ponys staat op naam van St. Hubertus te Gemert met maar liefst 2416 starters).

De mooiste prestatie was het 10e concours hippique tijdens het jubileumweekend in 2009. Tijdens dit weekend trokken we alle registers open en is er met man en macht gewerkt om er een bijzonder mooi plaatje van te maken. Ook de publiciteit die we zowel aan het concours als de toepwedstrijd hadden gegeven had ons geen windeieren gelegd. Op zaterdag af waren er 17 toepteams en op zondag was niet alleen de parkeerplaats te klein ook waren er veel meer fietsers dan verwacht.

In 2000 hebben we het 8e concours georganiseerd en wel op 1 juni.
In 2001 hebben we een Springwedstrijd georganiseerd op 24 mei.
In 2002 hebben we zelfs drie wedstrijden georganiseerd en wel op 16 juni, 20 oktober en 26-27 oktober.
In 2003 hebben we een een dressuurwedstrijd georganiseerd op 18 en 19 oktober.
In 2004 hebben we een een dressuurwedstrijd georganiseerd op 23 en 24 oktober.
In 2006 hebben we het 9e concours (een oranjeconcours) georganiseerd op 11 juni bij Stal Knijnenburg.
In 2009 hebben we het Jubileumweekend en 10e concours (Heideruiters go West) georganiseerd op 23 en 24 mei bij Stal Knijnenburg.

Om de resultaten c.q. gebeurtenissen uit het verleden te lezen kunt U het desbetreffende jaarverslag doorlezen.

Uiteraard heeft onze vereniging ook een "Galerij" dit is een overzicht van noemenswaardige prestaties van leden of teams van onze vereniging.

En voor diegene die een 'ouderwetse' N.C.B. of N.K.B. titel op zak hebben of een 'moderne' regionale of nationale KNHS titel, is er de Eregalerij


Naar de Homepagina